Zastępstwa w dniu 2019-02-25 poniedziałek
Irena Żebrowska-Cebo
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 apnpo_4 - Język angielski, 24 Sonia Koźlik złączenie grup  
2 apnpo_4 - Język angielski, 24 Sonia Koźlik złączenie grup  
3 aznz_1 - Język angielski, 24 Mirosława Bigas-Popów złączenie grup  
4 aznz_1 - Język angielski, 24 Klaudia Bukowska złączenie grup  
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN