Dostęp do eDziennika
Dodane przez Tomek C dnia 14/09/2017
W nowym roku szkolnym uległ zmianie adres internetowy naszego edzennika.
Użytkownicy, którzy już korzystali z aplikacji powinni dokonać aktualizacji hasła
i logować się adresem mailowym i utworzonym hasłem.
Adres do edziennika:
https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatopolski2
lub klikamy na link znajdującym się na naszej stronie .


Poradnik jak uzyskać dostęp do aplikacji i jak odświeżyć hasło.
Poradnik - dostęp do aplikacji