Konsultacje dla rodziców
Dodane przez Tomek C dnia 04/01/2017
W dniu 5 stycznia 2017 od godz. 17.30-18.30 odbęd± się
konsultacje dla rodziców.
Przydział sal dla wychowawców klas - informacja na tablicy ogłoszeń w szkole.
Podczas konsultacji rodzice mog± uzyskać dostęp do
eDziennika
- pok.19.